1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R15
 5. Đơn vị cấp trên muốn khai báo thông tin đơn vị

Đơn vị cấp trên muốn khai báo thông tin đơn vị

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên khai báo thông tin đơn vị như Cấp dự toán, Cấp tổng hợp báo cáo tài chính để thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính theo TT99/2018/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

 • Khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:
  • Chọn Cấp đơn vị tổng hợp BCTC, bao gồm: Đơn vị kế toán trung gian 1, Đơn vị kế toán trung gian 2, Đơn vị dự toán cấp 1.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Nếu muốn sửa lại Cấp đơn vị tổng hợp BCTC, anh/chị vào menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

 • Chọn Cấp dự toán, bao gồm: Đơn vị dự toán cấp 1, Đơn vị dự toán cấp 2, Đơn vị dự toán cấp 3. 
 • Chọn Cấp đơn vị tổng hợp BCTC, bao gồm: Đơn vị kế toán trung gian 1, Đơn vị kế toán trung gian 2, Đơn vị dự toán cấp 1.
 • Nhấn Lưu.

Cập nhật 04/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận