1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R15
 5. Kế toán muốn in mẫu 1c thể hiện đầy đủ các nguồn phát sinh trên báo cáo

Kế toán muốn in mẫu 1c thể hiện đầy đủ các nguồn phát sinh trên báo cáo

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên in được các mẫu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách thể hiện đầy đủ các nguồn phát sinh trên báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R15, tại màn hình Báo cáo sẽ in được đầy đủ các Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách thể hiện đầy đủ các nguồn phát sinh trên báo cáo.

 • Vào menu Cài đặt\Tùy chọn chung.

 • Tích chọn Xét duyệt Dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản. Nhấn Lưu.

 • Chọn menu Báo cáo, kích đúp chuột vào Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách, bao gồm:
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I (Chi tiết CTMT, DA)
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Chi tiết CTMT, DA)

Ví dụ in Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I:

 • Trên tham số báo cáo:
  • Chọn NguồnTổng hợp để in báo cáo có đầy đủ các nguồn phát sinh.
  • Tích chọn các đơn vị cần in báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý => chương trình hiển thị báo cáo có đầy đủ các nguồn phát sinh

Kéo thanh cuộn hoặc chọn trang (bên trái) để xem số liệu các nguồn khác:

Cập nhật 04/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận