1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. Kế toán mong muốn trên các file nhập khẩu cần có các comment lưu ý hỗ trợ cho việc nhập liệu đúng

Kế toán mong muốn trên các file nhập khẩu cần có các comment lưu ý hỗ trợ cho việc nhập liệu đúng

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới khi nhập các file excel thấy được các comtment lưu ý cho việc hỗ trợ nhập khẩu đúng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, trong quá trình nhập khẩu các báo cáo trên phần mềm MISA Mimosa (online) thì một số trường thông tin không có lưu ý rõ ràng dẫn đến khi nộp cấp trên tổng hợp báo cáo hay phát sinh lỗi.

Ví dụ: Chỉ tiêu 33 và 37 (hao mòn lũy kế) trên biểu B01/B01/BCTC phải nhập số âm nhưng chỉ tiêu hao mòn lũy kế (Mục III.4) trên B04/BCTC lại phải nhập số dương.

– Kể từ phiên bản R15, trên các file nhập khẩu sẽ có các lưu ý hỗ trợ cho việc nhập liệu đúng.

Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận