1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R15
 5. Đơn vị cấp trên muốn rà soát quan hệ giao dịch nội bộ giữa các đơn vị cho các đơn vị không sử dụng phần mềm kế toán Mimosa.NET

Đơn vị cấp trên muốn rà soát quan hệ giao dịch nội bộ giữa các đơn vị cho các đơn vị không sử dụng phần mềm kế toán Mimosa.NET

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên rà soát được quan hệ giao dịch nội bộ giữa các đơn vị cho các đơn vị  nộp báo cáo qua phần mềm MISA Mimosa online.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khi cấp dưới nộp báo cáo trên MISA Mimosa online cho cấp trên thì các biểu mẫu nhập khẩu hiện tại không đủ thông tin để phần mềm có thể phát hiện và cảnh báo về các giao dịch nội bộ.

– Kể từ phiên bản R15, khi cấp dưới nhập khẩu và nộp báo cáo Thuyết minh giao dịch nội bộ cho cấp trên, phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo nếu 2 mã QHNS trùng nhau.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

[MISA Lekima] Cấp trên rà soát quan hệ giao dịch nội ộ cho các đơn vị cấp dưới nộp báo cáo qua MISA Mimosa online (Mimosaapp)u from MISA JSC on Vimeo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Đơn vị cấp dưới nộp báo cáo Thuyết minh giao dịch nội bộ cho cấp trên

Hướng dẫn chọn file nhập khẩu:
 • Chọn menu Nộp báo cáo.
 • Nhấn Nhập khẩu.

 • Tích chọn báo cáo Thuyết minh b01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Chọn Chương.
 • Nhấn vào tại đây để tải file mẫu về máy tính.

 • Mở file mẫu lên và đọc kỹ sheet Hướng dẫn để làm theo các bước hướng dẫn của chương trình.

Hướng dẫn cách nhập khẩu báo cáo Thuyết minh b01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính: 

– Bước 1: Khai báo Danh sách đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp

 • Chọn sheet Danh mục đối tượng, KH, NCC.
 • Nhập Mã QHNS; Tên đối tượng KH, NCC.
 • Chọn Quan hệ giao dịch nội bộ trong danh mục.

– Bước 2: Nhập số liệu Thuyết minh Bổ sung thông tin

 • Chọn sheet Cách lấy số liệu để xem chi tiết các chỉ tiêu sẽ được chọn để nhập số liệu thuyết minh bổ sung thông tin.

LƯU Ý: KHÔNG SỬA TRÊN SHEET NÀY.

Lần lượt nhập số liệu Thuyết minh bổ sung thông tin tại các sheet TM BSTT (1); TM BSTT (2); TM BSTT (3); TM BSTT (4).

 • Chọn Sheet TM BSTT (1) để nhập số dư tài khoản phát sinh cho các đối tượng.
 • Chọn cột Số dư tài khoản phát sinh => chương trình lấy lên cột Chỉ tiêu.
 • Nhập Mã QHNS => chương trình lấy lên cột Tên đối tượng, Quan hệ giao dịch.
 • Nhập Số tiền cho từng chỉ tiêu của đối tượng được chọn.

 • Chọn Sheet TM BSTT (2) và nhập tương tự như TM BSTT (1).

 • Chọn Sheet TM BSTT (3) và nhập tương tự như TM BSTT (1).

 • Chọn Sheet TM BSTT (3) và nhập tương tự như TM BSTT (1).

 • Chọn Sheet TM BSTT (4) và chọn Chỉ tiêu, nhập Số tiền.

 • Ngoài ra, chọn Sheet Mẫu báo cáo để xem Mẫu báo cáo Thuyết minh b01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính

 • Lưu file để nhập khẩu vào phần mềm MISA Mimosa online.
Hướng dẫn nhập khẩu Thuyết minh b01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính vào phần mềm:
 • Trên phần mềm, kéo thả tệp hoặc chọn đến file Thuyết minh vừa khai báo đầy đủ dữ liệu.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Đóng.

Hướng dẫn cách nộp báo cáo lên cấp trên:
 • Tích chọn Báo cáo cần nộp cấp trên.
 • Nhấn Nộp báo cáo.
 • Nhấn Xem kết quả khi hệ thống hiển thị thông báo.

 • Phần mềm sẽ chỉ ra báo cáo không hợp lệ. Với các chỉ tiêu cột năm trước chưa có số liệu chương trình vẫn cho phép đơn vị nhập khẩu. Nhấn Nộp báo cáo.
 • Nhấn để nộp báo cáo cấp trên.

Đơn vị cấp trên xét duyệt, tổng hợp, lập báo cáo

– Đơn vị cấp trên xét duyệt, thẩm định
 • Vào menu Xét duyệt, thẩm định để xét duyệt báo cáo cho đơn vị cấp dưới. Xem hướng dẫn tại đây.
– Đơn vị cấp trên Tổng hợp
 • Vào menu Tổng hợp để thực hiện tổng hợp báo cáo.

– Đơn vị cấp trên Nộp báo cáo cho cấp trên
 • Vào menu Nộp báo cáo để lập báo cáo tổng hợp.
 • Chương trình sẽ chỉ ra Giao dịch nội bộ giữa các đơn vị không khớp số liệu. Nhấn Xem chi tiết.

 • Chương trình sẽ chỉ ra Kết quả kiểm tra giao dịch nội bộ không phù hợp như sau:

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận