1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể tùy chọn việc xét duyệt số Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao trong năm hay không để tránh phức tạp khi nhập liệu cho đơn vị cấp dưới

Đơn vị cấp trên mong muốn có thể tùy chọn việc xét duyệt số Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao trong năm hay không để tránh phức tạp khi nhập liệu cho đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tùy chọn xét duyệt số Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao trong năm nay hay không để dễ dàng nhập liệu cho đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, khách hàng đang gặp khó khăn khi nhập số Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao trong năm nay, cụ thể như sau:

  • Với các đơn vị cấp dưới sử dụng PMKT HCSN MISA Mimosa.NET: khi nộp báo cho cấp trên thì số liệu lên chưa đúng tại các tham số Nguồn, Khoản, CTMT phát sinh.
  • Với các đơn vị cấp dưới sử dụng PM MISA Mimosa (online): 1 số đơn vị cấp trên không có nhu cầu xét duyệt chi tiết chỉ tiêu Dự toán giao đầu năm, Dự toán giao bổ sung theo trong năm nhưng phần mềm đang yêu cầu cấp dưới phải nhập bổ sung rồi mới nộp cho cấp trên nên dẫn đến bất tiện cho khách hàng.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm sẽ bổ sung tùy chọn Xét duyệt dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản để cấp trên chủ động tùy chọn việc xét duyệt số Dự toán giao đầu năm, bổ sung trong năm hay không.

  • Chọn Thiết lập\Thiết lập chung.

  • Phần mềm mặc định không tích chọn vào ô: Xét duyệt dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản. 

  • Nếu anh/chị tích chọn Xét duyệt dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản thì trên màn hình Xét duyệt thẩm định\Xét duyệt số liệu quyết toán chi ngân sách:

sẽ hiển thị thông tin Dự toán giao đầu năm và Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm để cấp trên xét duyệt, thẩm định.

  • Nếu anh/chị KHÔNG tích chọn Xét duyệt dự toán giao đầu năm và giao trong năm chi tiết theo Loại, Khoản thì trên màn hình Xét duyệt thẩm định\Xét duyệt số liệu quyết toán chi ngân sách sẽ KHÔNG hiển thị thông tin Dự toán giao đầu năm và Dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm để cấp trên xét duyệt, thẩm định.
Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận