1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R4
 5. Đơn vị dự toán cấp 2 sau khi nhận kết quả xét duyệt thẩm định của đơn vị dự toán cấp 1 thì có thể lập lại báo cáo tổng hợp để nộp lại

Đơn vị dự toán cấp 2 sau khi nhận kết quả xét duyệt thẩm định của đơn vị dự toán cấp 1 thì có thể lập lại báo cáo tổng hợp để nộp lại

1. Mục đích

Giúp đơn vị dự toán cấp 2 sau khi nhận được kết quả xét duyệt, thẩm định của đơn vị dự toán cấp 1 có thể lập lại báo cáo tổng hợp để nộp lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi đơn vị cấp 1 xét duyệt, thẩm định và gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp 2 thì đơn vị cấp 2 chưa lập lại được báo cáo tổng hợp vì đã nộp lên cho cấp trên rồi và không hủy được. Dẫn đến đơn vị cấp 2 cũng chưa xét duyệt, thẩm định lại được do đã lập báo cáo tổng hợp rồi.

– Kể từ phiên bản R4, khi đơn vị cấp 1 xét duyệt, thẩm định và gửi trả lại báo cáo cho đơn vị cấp 2 thì cấp 2 sẽ xét duyệt, thẩm định lại báo cáo của đơn vị trực thuộc, lập lại biên bản, thông báo, báo cáo tổng hợp và nộp lại cho đơn vị cấp 1.

Cụ thể như sau:

Sau khi đơn vị cấp 1 gửi trả báo cáo thì đơn vị cấp 2 hủy tổng hợp báo cáo và nộp lại báo cáo như sau:

Bước 1: Hủy kết quả tổng hợp báo cáo

 • Chọn menu Tổng hợp.
 • Nhấn Thêm\Hủy kết quả tổng hợp.

 • Nhấn để chắc chắn muốn hủy kết quả tổng hợp.

Bước 2: Xét duyệt, thẩm định lại báo cáo của đơn vị cấp 3 trực thuộc (nếu muốn)

 • Nếu cần xét duyệt thẩm định lại cho các đơn vị cấp 3 trực thuộc thì thực hiện như sau:
  • Chọn menu Xét duyệt, thẩm định.
  • Chọn tab Đã hoàn thành.
  • Nhấn Xét duyệt/TĐ lại cho đơn vị cấp 3.
  • Nhấn Đồng ý để xét duyệt/thẩm định lại.

  • Chương trình chuyển sang tab Chưa xét duyệt, thẩm định, chọn đơn vị xét duyệt thẩm định lại.

  • Thực hiện xét duyệt, thẩm định lại cho đơn vị theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Tổng hợp lại báo cáo

 • Vào menu Tổng hợp, nhấn Tổng hợp báo cáo.

 • Chương trình tổng hợp báo cáo cho đơn vị cấp 2.

Bước 4: Nộp báo cáo cho đơn vị cấp 1

 • Vào meu Nộp báo cáo.
 • Tại tab Nộp lên cấp trên, nhấn Nộp báo cáo.

Xem hướng dẫn nộp báo cáo cho cấp trên tại đây.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận