1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R19
 5. Đơn vị chủ quản muốn xóa đơn vị trong danh sách đơn vị trực thuộc

Đơn vị chủ quản muốn xóa đơn vị trong danh sách đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản có thể xóa đơn vị trực thuộc trên phần mềm MISA Lekima.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, phần mềm chưa cho phép các đơn vị chủ quản xóa đơn vị trực thuộc.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm cho phép các đơn vị chủ quản có thể xóa các đơn vị trực thuộc.

Lưu ý: đơn vị cấp trên chỉ xóa được đơn vị trực thuộc trong các trường hợp sau:

 • Chỉ xóa được đơn vị cấp 3 trực thuộc khi: đơn vị cấp 3 chưa nộp báo cáo lên cấp trên.
 • Chỉ xóa được đơn vị cấp 2 trực thuộc khi: đơn vị cấp 2 chưa nộp báo cáo lên cấp trên và các đơn vị trực thuộc cấp 2 chưa nộp báo cáo lên cho đơn vị cấp 2 đó.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

 • Chọn biểu tượng Thiết lập.
 • Chọn Quản lý đơn vị trực thuộc.

 • Tích chọn đơn vị cần xóa.
 • Chọn biểu tượng thùng rác để xóa đơn vị.

 • Nhấn Đồng ý để chắc chắn muốn xóa đơn vị đã chọn.
 • Nhấn Không để không xóa đơn vị đã chọn.

 • Trường hợp đơn vị trực thuộc đã gửi báo cáo cho cấp trên thì sẽ xuất hiện cảnh báo màu đỏ để anh/chị biết.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận