1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Đơn vị cấp trên muốn xét duyệt thẩm định riêng báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính mà không yêu cầu cấp dưới phải nộp đủ 2 bộ

Đơn vị cấp trên muốn xét duyệt thẩm định riêng báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính mà không yêu cầu cấp dưới phải nộp đủ 2 bộ

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản xét duyệt thẩm định riêng báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính mà không cần yêu cầu cấp dưới phải nộp đủ cả 2 bộ báo cáo

2. Chi tiết thay đổi

– Đơn vị cấp dưới khi nộp báo cáo trên MISA Mimosa online cũng không cần phải nộp đủ 2 bộ báo cáo:

  • Sau khi nhập khẩu báo cáo, có thể chọn bộ báo cáo tài chính hoặc bộ báo cáo quyết toán để nộp cho cấp trên, không cần phải nộp cùng lúc 2 bộ báo cáo.
  • Nhấn Nộp báo cáo.

  • Đơn vị cấp dưới nộp bộ báo cáo nào thì cấp trên sẽ xét duyệt bộ báo cáo đó mà không cần phải đợi cấp dưới nộp đủ cả 2 bộ báo cáo.

 

 

Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận