1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Bổ sung thêm các biểu đồ phân tích số liệu tổng quan số liệu quyết toán NSNN

Bổ sung thêm các biểu đồ phân tích số liệu tổng quan số liệu quyết toán NSNN

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xem được các biểu đồ phân tích tổng quan số liệu quyết toán NSNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung thêm các biểu đồ như sau:

  • Biểu đồ tổng quan Tình hình thu Phí – Lệ phí
  • Biểu đồ tổng quan Các quỹ tài chính
  • Biểu đồ tổng quan Kết quả hoạt động
  • Biểu đồ Dự toán được giao trong năm

 

Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận