1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Bổ sung thêm chỉ tiêu chi nộp NS cấp trên Mẫu số 54: Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực theo NĐ31

Bổ sung thêm chỉ tiêu chi nộp NS cấp trên Mẫu số 54: Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực theo NĐ31

1. Mục đích

Giúp Phòng tài chính tổng hợp được Mẫu số 54: Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực theo NĐ31.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung thêm chỉ tiêu Chi nộp NS cấp trên trên Mẫu số 54: Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực theo NĐ31 để PTC có thể xét duyệt, thẩm định, tổng hợp đúng với quy định của NĐ31.

  • Vào menu Tổng hợp\Quyết toán ngân sách địa phương.
  • Kích đúp chuột vào Mẫu số 54: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực.

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận