1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R12
 5. Bổ sung thêm chỉ tiêu đối chiếu trên BCTC-TH theo TT 99/2018/TT-BTC và BCTC theo TT 107/2017/TT-BTC

Bổ sung thêm chỉ tiêu đối chiếu trên BCTC-TH theo TT 99/2018/TT-BTC và BCTC theo TT 107/2017/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp các đơn vị chủ quản có thể kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các BCTC-TH theo TT 99/2018/TT-BTC và BCTC của đơn vị cấp dưới theo TT 107/2017/TT-BTC

2. Chi tiết thay đổi

– Với đơn vị cấp dưới: Khi nộp báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2020, phần mềm MISA Mimosa online thì phần mềm bổ sung thêm các điều kiện đối chiếu sai lệch báo cáo.

 • Chỉ tiêu 72 – Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Số cuối năm) trên B01/BCTC = chỉ tiêu Thặng dư (Thâm hụt) lũy kế (Số cuối năm) tại phần III.15 trên B04/BCTC.
 • Chỉ tiêu 72 – Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Số đầu năm) trên B01/BCTC = chỉ tiêu Thặng dư (Thâm hụt) lũy kế (Số dư đầu năm) tại phần III.15 trên B04/BCTC.

– Với đơn vị cấp trên: Khi tổng hợp báo cáo trên MISA Lekima, phần mềm bổ sung thêm điều kiện đối chiếu sai lệch báo cáo tổng hợp như sau:

 • Chỉ tiêu 72 – Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Số cuối năm) trên B01/BCTC-TH = chỉ tiêu Thặng dư (Thâm hụt) lũy kế (Số cuối năm) tại phần III.16 trên B04/BCTC-TH.
 • Chỉ tiêu 72 – Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Số đầu năm) trên B01/BCTC-TH = chỉ tiêu Thặng dư (Thâm hụt) lũy kế (Số dư đầu năm) tại phần III.16 trên B04/BCTC.
  • Sau khi tổng hợp báo cáo xong, vào menu Nộp báo cáo\Nộp lên cấp trên.
  • Nhấn Lập báo cáo => phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu sai lệch báo cáo tài chính tổng hợp (nếu có).

  • Nhấn Xem chi tiết để xem các chỉ tiêu sai lệch:

Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận