1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Chuyên viên cấp trên muốn kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên nhầm chương để không bị sai sót khi tổng hợp số liệu

Chuyên viên cấp trên muốn kiểm tra báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên nhầm chương để không bị sai sót khi tổng hợp số liệu

1. Mục đích

Bổ sung cảnh báo đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên có Chương khác với Chương của đơn vị cấp trên để tránh tổng hợp dữ liệu sai.

2. Chi tiết thay đổi

Phần mềm bổ sung danh mục Chương để giúp đơn vị cấp trên:

  • Tích chọn Sử dụng/Không sử dụng Chương theo nhu cầu của đơn vị.
  • Tìm kiếm nhanh Chương.
Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận