1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Đơn vị cấp trên có thể xét duyệt, thẩm định và tổng hợp Báo cáo tài chính chi tiết theo từng Chương

Đơn vị cấp trên có thể xét duyệt, thẩm định và tổng hợp Báo cáo tài chính chi tiết theo từng Chương

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản có thể xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo chi tiết theo từng chương

2. Chi tiết thay đổi

– Khi nhận báo cáo của đơn vị cấp dưới (vào menu Xét duyệt/thẩm định, nhấn vào Số liệu tài chính của mục Kiểm tra báo cáo tài chính):

  • Xét duyệt số liệu báo cáo tài chính theo Chương chi tiết và tổng hợp.

  • Lưu ý: Chỉ góp ý được cho các chỉ tiêu của Chương chi tiết, không góp ý được cho các chỉ tiêu của Chương tổng hợp.
  • In báo cáo chi tiết, tổng hợp, tất cả theo Chương.

  • Khi in báo cáo tổng hợp (menu Nộp báo cáo\Nộp lên cấp trên) thì cũng in theo Chương.

 

Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận