1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Đơn vị cấp trên khi nhập số dư đầu kỳ cho BCTC-TH trong trường hợp nhập nhiều lần với các Chương khác nhau thì phần mềm không bị cộng gộp số liệu

Đơn vị cấp trên khi nhập số dư đầu kỳ cho BCTC-TH trong trường hợp nhập nhiều lần với các Chương khác nhau thì phần mềm không bị cộng gộp số liệu

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên khi nhập số dư đầu kỳ cho báo cáo tài chính tổng hợp trong trường hợp nhập nhiều lần với các Chương khác nhau thì phần mềm không cộng gộp số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Nộp báo cáo\Nhập số dư đầu năm.

  • Nhấn Nhập khẩu TKT.

  • Chọn Chương để nhập khẩu số đầu năm từ TKT.
  • Chọn đường dẫn đến tệp báo cáo đã xuất khẩu từ TKT.

  • Nhấn Đồng ý => chương trình sẽ tự động nhập số đầu năm theo Chương.
Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận