1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R15
 5. Đơn vị cấp trên mong muốn có thể xét duyệt cả số liệu trên thuyết minh báo cáo quyết toán B03/BCQT để có thể lên được báo cáo tổng hợp quyết toán luôn mà không cần gửi trả

Đơn vị cấp trên mong muốn có thể xét duyệt cả số liệu trên thuyết minh báo cáo quyết toán B03/BCQT để có thể lên được báo cáo tổng hợp quyết toán luôn mà không cần gửi trả

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xét duyệt thẩm định được số liệu trên thuyết minh báo cáo quyết toán B03/BCQT để lên được báo cáo tổng hợp luôn mà không cần gửi trả lại cho cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, đơn vị cấp trên khi tổng hợp mẫu B03/BCQT của các đơn vị trực thuộc thì nếu có sai sót, cấp trên phải gửi trả cho cấp dưới để cấp dưới sửa và nộp lại báo cáo, cấp trên không tự sửa trực tiếp trên phần mềm được nên không chủ động được trong công tác xét duyệt quyết toán.

– Kể từ phiên bản R15, khi xét duyệt, thẩm định báo cáo cấp dưới, cấp trên có thể kiểm tra phần Thuyết minh quyết toán. Khi có sai sót số liệu cấp trên tự sửa lại số liệu mà không cần gửi trả lại cấp dưới rồi đợi cấp dưới sửa và nộp lại báo cáo.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

[MISA Lekima] Cấp trên xét duyệt số liệu quyết toán cho đơn vị cấp dưới from MISA JSC on Vimeo.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Cấp trên Xét duyệt, thẩm định Thuyết minh quyết toán
– Xét duyệt, thẩm định Thuyết minh quyết toán:
 • Vào menu Xét duyệt, thẩm định.
 • Chọn đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.
 • Chọn phần Thuyết minh quyết toán.

 • Lần lượt xét duyệt cho từng mục.
 • Nhấn vào Cập nhật số XD/TĐ để phần mềm lấy Số xét duyệt/TĐ = Số báo cáo mà không phải nhập tay.
 • Hoặc nhập tay vào cột Số xét duyệt/TĐ nếu khác với số báo cáo cấp dưới gửi lên.

 • Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Đã xong sau khi hoàn thành xét duyệt Thuyết minh quyết toán cho đơn vị cấp dưới.
– Kiểm tra trước khi xét duyệt:
 • Trên màn hình Xét duyệt, thẩm định, nhấn Kiểm tra trước khi xét duyệt.

 • Phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu sai lệch:

– Kiểm tra sau khi xét duyệt:
 • Trên màn hình Xét duyệt, thẩm định, nhấn Kiểm tra sau khi xét duyệt.

 • Phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu sai lệch:

– Xác nhận hoàn thành xét duyệt, thẩm định:
 • Sau khi xét duyệt, thẩm định xong, nhấn Hoàn thành/gửi trả.
 • Nhấn Hoàn thành để xác nhận hoàn thành xét duyệt.

Cấp trên Tổng hợp báo cáo cấp dưới
 • Chọn menu Tổng hợp.
 • Chọn tab Quyết toán đơn vị HCSN.
 • Nhấn Tổng hợp báo cáo.

 • Kích đúp chuột vào báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

 • Nhập Thuyết minh cho các nội dung I. Tình hình chung, 2. Thuyết minh chi tiết, 3. Nhận xét và kiến nghị.

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận