1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R18
  5. Các đơn vị Xã không dùng phần mềm Bamboo.NET có thể nộp báo cáo quyết toán gửi Phòng Tài chính

Các đơn vị Xã không dùng phần mềm Bamboo.NET có thể nộp báo cáo quyết toán gửi Phòng Tài chính

1. Mục đích

Giúp đơn vị Xã/Phường không dùng phần mềm Bamboo.NET có thể nộp báo cáo quyết toán gửi cho Phòng tài chính trên phần mềm Bambooapp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, đang chỉ cho phép các đơn vị Xã/Phường nộp báo cáo từ phần mềm Bamboo.NET lên MISA Lekima. Với các Xã chưa dùng Bamboo.NET thì chưa thể nộp báo cáo lên cho PTC được.

– Kể từ phiên bản R18, cho phép các đơn vị Xã/Phường chưa dùng Bamboo.NET có thể nộp báo cáo theo TT 344/2016/TT-BTC trên Bambooapp cho đơn vị cấp trên.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận