1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. Bổ sung thêm các báo cáo phân tích quản trị để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số chênh lệch

Bổ sung thêm các báo cáo phân tích quản trị để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số chênh lệch

1. Mục đích

Cho phép tra soát dữ liệu BCTC của các đơn vị trực thuộc trên phần mềm: xuất báo cáo bao gồm các chỉ tiêu và chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc để dễ dàng lọc, tra cứu số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn biểu tượng Thiết lập\Tra soát dữ liệu.

  • Tích chọn 1 hoặc nhiều báo cáo, nhấn vào biểu tượng tải về hoặc nhấn Tải về để tải báo cáo về dưới dạng excel để xem, lọc nhanh.

Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận