1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị dự toán cấp trên muốn xem được các số liệu tổng quan sau khi xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới để phục vụ cho mục đích phân tích, thống kê

Đơn vị dự toán cấp trên muốn xem được các số liệu tổng quan sau khi xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới để phục vụ cho mục đích phân tích, thống kê

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xem được các số liệu tổng quan sau khi xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới để phục vụ cho mục đích phân tích, thống kê.

2. Chi tiết thay đổi

-Kể từ phiên bản R4, đơn vi có thể xem được số liệu Quyết toán chi từ NSNN; Quyết toán chi từ nguồn Phí, lệ phí; Quyết toán chi từ nguồn Hoạt động khác; Số dư kinh phí năm trước chuyển sang, số Kinh phí quyết toán, Kinh phí ngân sách nhà nước giảm trong năm, Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Tổng quan.

  • Nhấn vào biểu tượng được khoanh đỏ trên hình để xem chi tiết số liệu theo từng nguồn và đơn vị.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận