1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Người quản trị muốn thêm được tài khoản cho các chuyên viên khác

Người quản trị muốn thêm được tài khoản cho các chuyên viên khác

1. Mục đích

Cho phép người dùng có thể thêm được tài khoản cho các chuyên viên khác cùng đơn vị để tham gia xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA Lekima.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20: phần mềm chỉ đáp ứng cho một chuyên viên đăng nhập vào phần mềm để xét duyệt thẩm định báo cáo quyết toán.

– Kể từ phiên bản R20: phần mềm cho phép nhiều chuyên viên đăng nhập để cùng tham gia xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Thêm tài khoản cho các chuyên viên khác

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/
 • Chọn biểu tượng Thiết lập.
 • Chọn Danh sách người dùng.

 • Nhấn Thêm người dùng.

 • Nhập Email của người dùng cần thêm.

Trường hợp 1: Phần mềm tự động hiển thị các thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại và không thể chỉnh sửa do email này đã sử dụng để đăng nhập vào các phần mềm khác của MISA. Nhấn Lưu để thêm người dùng.

Trường hợp 2: Phần mềm không tự động hiển thị các thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại. 

 • Nhập các thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại. 

Lưu ý: Thông tin Email và Số điện thoại phải là Email/Số điện thoại cá nhân, không được dùng Email và Số điện thoại cơ quan.

 • Nếu màn hình xuất hiện cảnh báo “Số điện thoại đã sử dụng phần mềm MISA theo địa chỉ email…”, anh/chị nhấn Đồng ý và tiến hành nhập lại số điện thoại khác hoặc để trống.

 • Nhấn Lưu.

– Người dùng được thêm mới đăng nhập vào MISA Lekima

Sau khi được người quản trị thêm tài khoản để sử dụng phần mềm MISA Lekima, chuyên viên tiến hành đăng nhập vào phần mềm.

 • Trường hợp người dùng có email chưa đăng ký tài khoản MISA ID: làm theo hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp người dùng có email đã đăng ký tài khoản MISA ID nhưng chưa kích hoạt: làm theo hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp người dùng có email đã đăng ký tài khoản MISA ID và đã kích hoạt: làm theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận