1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn khi tổng hợp báo cáo tài chính, thì số liệu đầu năm nay có thể cập nhật từ số liệu cuối năm của năm liền kề trước đó

Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn khi tổng hợp báo cáo tài chính, thì số liệu đầu năm nay có thể cập nhật từ số liệu cuối năm của năm liền kề trước đó

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên đang sử dụng phần mềm MISA Lekima từ năm thứ 2 trở đi khi tổng hợp báo cáo tài chính có thể cập nhật số liệu đầu năm nay từ số liệu cuối năm của năm liền kề trước đó.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R20: đáp ứng cho đơn vị cấp trên sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 trở đi có thể chọn lấy số liệu cột Số cuối năm trên báo cáo tài chính tổng hợp năm liền kề để lập cho báo cáo tài chính tổng hợp năm nay (cột Số đầu năm).

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

Sau khi hoàn thành xét duyệt thẩm định, chuyên viên khi tổng hợp báo cáo tài chính có thể lựa chọn cập nhật lại số dư đầu năm nay từ báo cáo năm trước bằng cách:

 • Chọn menu Tổng hợp.
 • Nhấn Tổng hợp báo cáo.

 • Chọn Nhập số liệu đầu năm.

 • Nhấn vào Nhập khẩu từ TKT, chọn Lấy số đầu năm từ BCTC TH năm trước.

Phần mềm tự động cập nhật cột số liệu Số đầu năm của năm nay giống cột số liệu Số cuối năm của năm trước đó.

 • Nhấn Lưu.

– Trường hợp chuyên viên đã lập báo cáo để nộp thì có thể lựa chọn cập nhật lại số dư đầu năm nay từ báo cáo năm trước bằng cách:

 • Tại menu Nộp báo cáo, chọn tab Nộp cho cấp trên.
 • Chọn Nhập số dư đầu năm.

 • Làm tương tự như các bước tại menu Tổng hợp.
Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận