1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Đơn vị cấp trên khi gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp dưới muốn nhập nội dung yêu cầu gửi trả cho đơn vị cấp dưới

Đơn vị cấp trên khi gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp dưới muốn nhập nội dung yêu cầu gửi trả cho đơn vị cấp dưới

I. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên nhập nội dung yêu cầu gửi trả khi gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp dưới.

II. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20: phần mềm chưa đáp ứng cho đơn vị cấp trên có thể nhập nội dung thông báo gửi trả cho đơn vị cấp dưới tại bước gửi trả khi phát hiện báo cáo của đơn vị cấp dưới có thiếu sót trong quá trình xét duyệt/thẩm định.

– Kể từ phiên bản R20: phần mềm đáp ứng cho đơn vị cấp trên khi gửi trả báo cáo có thể nhập nội dung thông báo gửi trả cho đơn vị cấp dưới.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Đơn vị cấp trên

– Đơn vị cấp trên nhập nội dung gửi trả khi xét duyệt/thẩm định gửi trả báo cáo cho đơn vị cấp dưới

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/
 • Chọn menu Xét duyệt/Thẩm định\tab Chưa xét duyệt, thẩm định.
 • Kích đúp chuột vào đơn vị cấp dưới cần xét duyệt/thẩm định.

 • Sau khi xét duyệt/thẩm định, để yêu cầu cấp dưới nộp lại báo cáo do có chỉ tiêu chưa phù hợp, đơn vị cấp trên chọn Hoàn thành/Gửi trả.
 • Nhập Thời hạn nộp báo cáo Nội dung gửi trả.

– Đơn vị cấp trên nhập nội dung gửi trả báo cáo cho các đơn vị cấp dưới đã gửi trả

 • Chọn menu Xét duyệt/Thẩm định\tab Đã gửi trả.
 • Tích chọn đơn vị cần gửi yêu cầu nộp lại báo cáo.
 • Nhấn Yêu cầu nộp lại.

 • Nhập Thời hạn nộp báo cáo Nội dung gửi trả.

2. Đơn vị cấp dưới

– Đơn vị cấp dưới sử dụng phần mềm MISA Mimosaapp xem thông báo từ cấp trên theo hướng dẫn tại đây.

– Đơn vị cấp dưới sử dụng phần mềm MISA Bambooapp xem thông báo từ cấp trên theo hướng dẫn tại đây (mục IV: Xem thông báo từ cấp trên).

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận