1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp trên
  4. Xét duyệt/thẩm định
  5. Đơn vị cấp dưới xem kết quả phê duyệt, thẩm định (MISA Mimosa online)

Đơn vị cấp dưới xem kết quả phê duyệt, thẩm định (MISA Mimosa online)

Đơn vị cấp dưới đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa online, chọn tab Nộp báo cáo để xem kết quả phê duyệt, thẩm định từ cấp trên.

Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận