1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Đơn vị cấp trên
 4. Xét duyệt/thẩm định
 5. Cấp trên xét duyệt, thẩm định cho đơn vị cấp 2 (MISA Lekima)

Cấp trên xét duyệt, thẩm định cho đơn vị cấp 2 (MISA Lekima)

Chức năng này giúp cho đơn vị cấp trên xét duyệt/thấm định báo cáo của đơn vị cấp 2 trên MISA Lekima.

1. Chọn menu Xét duyệt/thẩm định.

2. Chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định để danh sách những đơn vị cấp dưới cần xét duyệt/thẩm định.

3. Chọn đơn vị cần xét duyệt thẩm định.

<ảnh>

Ví dụ chọn Phòng giáo dục MISA 2.

4. Kích đúp chuột vào nội dung cần xét duyệt, thẩm định.

<ảnh>

Số liệu quyết toán thu phí, lệ phí

 • Chương trình mặc định sẵn Số xét duyệt/TĐ bằng số báo cáo.
 • Đơn vị có thể nhập lại Số xét duyệt/TĐ (nếu có).
 • Chương trình sẽ tự động tính ra Số tiền chênh lệch (nếu có)
 • Nếu muốn trao đổi với cấp dưới, chọn chỉ tiêu chưa phù hợp và nhấn Nhận góp ý cho cấp dưới.
 • Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Hoàn thành để hoàn thành xét duyệt, thẩm định thu phí, lệ phí.

<ảnh>

Số liệu quyết toán kết quả hoạt động

 • Kích đúp chuột vào Số liệu quyết toán kết quả hoạt động.

<ảnh>

 • Chương trình tự động hiển thị Số đối chiếu, kiểm tra bằng với Số báo cáo.
 • Nhập lại Số đối chiếu, kiểm tra nếu khác với số báo cáo của đơn vị gửi.
 • Nếu muốn trao đổi với cấp dưới, chọn chỉ tiêu chưa phù hợp và nhấn Nhập góp ý cho cấp dưới.
 • Nhấn Lưu nháp để lưu tạm hoặc nhấn Hoàn thành để hoàn thành đối chiếu số liệu kết quả hoạt động.
 •  

Số liệu quyết toán chi ngân sách

Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận