1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Chuyên viên cơ quan tài chính muốn đối chiếu số liệu TABMIS với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN

Chuyên viên cơ quan tài chính muốn đối chiếu số liệu TABMIS với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN

1. Mục đích

Giúp cơ quan tài chính có thể nhập khẩu nhanh dữ liệu quyết toán theo MLNS từ TABMIS vào phần mềm MISA Lekima để đối chiếu với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20: phần mềm chưa đáp ứng cho cơ quan tài chính đối chiếu số liệu TABMIS với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN.

– Kể từ phiên bản R20: phần mềm đáp ứng cho cơ quan tài chính có thể nhập khẩu thẳng file xuất từ TABMIS vào phần mềm để chuyên viên sử dụng dữ liệu đó đối chiếu với số liệu quyết toán của các đơn vị cấp dưới nhanh và chính xác hơn.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Nhập khẩu dữ liệu từ TABMIS vào phần mềm

Anh/chị làm tương tự theo hướng dẫn tại đây.

– Đối chiếu số liệu TABMIS với số liệu quyết toán của các đơn vị HCSN

 • Chọn Thiết lập.
 • Chọn Tùy chọn chung.

 • Tích chọn Đối chiếu số liệu TABMIS với số quyết toán của các đơn vị HCSN.
 • Nhấn Lưu.

 • Chọn menu Xét duyệt/thẩm định.
 • Chọn tab Chưa xét duyệt, thẩm định.
 • Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt, thẩm định.

 • Nhấn Kiểm tra trước xét duyệt.

 • Phần mềm hiển thị mục II. Kết quả đối chiếu với số liệu TABMIS.

Chênh lệch = Số TABMIS  Số đơn vị.

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận