1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Chuyên viên Phòng Tài chính và Sở Tài chính muốn xuất ra dữ liệu dự toán, quyết toán trên chương trình để sửa lại và nhập vào cho nhanh

Chuyên viên Phòng Tài chính và Sở Tài chính muốn xuất ra dữ liệu dự toán, quyết toán trên chương trình để sửa lại và nhập vào cho nhanh

1. Mục đích

Giúp chuyên viên Phòng Tài chính và Sở Tài chính có thể xuất ra dữ liệu dự toán, quyết toán trên chương trình để sửa lại số liệu và nhập vào nhanh hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

– Xuất dữ liệu dự toán, quyết toán thu

Để xuất dữ liệu dự toán, quyết toán thu Toàn địa bàn, Ngân sách cấp dưới Đơn vị dự toán, anh/chị tiến hành làm như sau:

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/
 • Chọn menu Số liệu quyết toán.
 • Chọn Nhập dự toán hoặc Số liệu quyết toán.

Ví dụ:  Xuất dữ liệu dự toán thu toàn địa bàn.

 • Tại tab Toàn địa bàn, kích đúp chuột vào Số liệu dự toán thu.

 • Nhấn In.

 • Để tải file Mẫu nhập khẩu dự toán thu NSNN theo NDKT, chọn Nhập khẩu.

 • Nhấn tại đây để tải về.

 • Copy dữ liệu dự toán thu tại file vừa tải về sang file Mẫu nhập khẩu dự toán thu NSNN theo NDKT của phần mềm.

File sau khi copy dữ liệu sang như sau:

 • Nhấn Nhập khẩu.

 • Kéo thả tệp vào phần mềm hoặc nhấn vào khung “Kéo thả tệp vào đây hoặc bấm vào đây” để chọn đường dẫn dữ liệu.

 •  Chọn file dữ liệu vừa chỉnh sửa.

 • File được tải lên thành công sẽ hiển thị như sau.

Còn nếu có lỗi thì tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết nguyên nhân lỗi. Sau đó sửa lại và nhập khẩu lại.

 • Nhấn Nhập dữ liệu.
 •  Nhấn Đóng khi phần mềm thông báo nhập khẩu thành công.

Còn nếu không thành công thì đơn vị tải về file nhập khẩu lỗi để xem chi tiết lỗi.

– Xuất dữ liệu dự toán, quyết toán chi

Để xuất dữ liệu dự toán, quyết toán chi Toàn địa bàn, Ngân sách cấp dưới Đơn vị dự toán, anh/chị tiến hành làm như sau:

 • Chọn menu Số liệu quyết toán.
 • Chọn Nhập dự toán hoặc Số liệu quyết toán.

Ví dụ:  Xuất dữ liệu dự toán chi toàn địa bàn.

 • Tại tab Toàn địa bàn, kích đúp chuột vào Số liệu dự toán chi.

 • Nhấn Xuất khẩu.

 • Anh/chị tiến hành chỉnh sửa số liệu tại file Mẫu nhập khẩu dự toán chi NSNN theo NDKT vừa xuất về máy tính.

 • Để nhập khẩu lại file vừa chỉnh sửa lên phần mềm, nhấn Nhập khẩu. 

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận