1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. Mẫu F01-01/BCQT xem theo các tham số Tổng hợp, Tất cả, Tùy chọn

Mẫu F01-01/BCQT xem theo các tham số Tổng hợp, Tất cả, Tùy chọn

1. Mục đích

Giúp đơn vị xem/in được mẫu F01-01/BCQT theo các tham số Tổng hợp, Tất cả, Tùy chọn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Chọn menu Xét duyệt/thẩm định hoặc menu Báo cáo.
  • Nhấn vào biểu tượng Xem tại Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

  • Trên tham số báo cáo, tùy chọn tham số Tổng hợp, Tất cả hay Tùy chọn.

  • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận