1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn đối chiếu số dư kinh phí từ năm trước chuyển sang trên báo cáo quyết toán với số dư kinh phí năm trước đã được duyệt quyết toán trên biên bản quyết toán năm trước

Chuyên viên đơn vị cấp trên muốn đối chiếu số dư kinh phí từ năm trước chuyển sang trên báo cáo quyết toán với số dư kinh phí năm trước đã được duyệt quyết toán trên biên bản quyết toán năm trước

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên đối chiếu số dư kinh phí từ năm trước chuyển sang trên báo cáo quyết toán với số dư kinh phí năm trước đã được duyệt quyết toán trên biên bản quyết toán năm trước.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2, đối với các đơn vị bắt đầu sử dụng phần mềm MISA Lekima, chưa có số liệu báo cáo của năm trước thì có thể nhập số kinh phí năm trước chuyển sang phục vụ xét duyệt, thẩm định.

  • Tại menu Xét duyệt/thẩm định, chọn danh sách các đơn vị trực thuộc.
  • Nhấn Nhập số KP năm trước.

  • Chọn đơn vị cần nhập số kinh phí năm trước.
  • Nhập số dư kinh phí năm trước chuyển sang cho đơn vị trực thuộc.
  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận