1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R2
 5. Đơn vị cấp trên xem được các báo cáo trên phần mềm MISA Lekima

Đơn vị cấp trên xem được các báo cáo trên phần mềm MISA Lekima

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên xem/in được các phụ lục, mẫu biểu trên phần mềm MISA Lekima.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2, đơn vị cấp trên có thể in được các phụ lục, mẫu biểu như sau:

 • Với các mẫu biểu từ 1a đến 2c (Phần I) thì cấp trên phải xét duyệt/thẩm định thì mới xem/in báo cáo:
  • Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
  • Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) – Phần I (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 2a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí
  • Mẫu biểu 2b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ)
  • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) – Phần I (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I (Chi tiết CTMT, Dự án)
 • Với các mẫu biểu từ 1a đến 2c (Phần I) thì cấp dưới nộp báo cáo lên là cấp trên có thể xem/in báo cáo:
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) – Phần II (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) – Phần II (Chi tiết CTMT, Dự án)
  • Mẫu biểu 2c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II (Chi tiết CTMT, Dự án)
 • Với các Phụ lục 01, 02 thì cấp trên phải lập biên bản, thông báo thì mới in được báo cáo
  • Phụ lục 01: Biên bản xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách
  • Phụ lục 02: Thông báo xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách

Các thao tác in báo cáo như sau:

 • Vào menu Báo cáo\Thông báo xét duyệt quyết toán.
 • Chọn báo cáo cần xem/in.

 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận