1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. Phòng tài chính nhận báo cáo từ các xã (MISA Bamboo)

Phòng tài chính nhận báo cáo từ các xã (MISA Bamboo)

1. Mục đích

Khi đơn vị cấp dưới nộp báo cáo lên cấp trên trên phần mềm MISA Bamboo thì Phòng tài chính sẽ nhận được báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2, đơn vị xã/phường đăng nhập vào phần mềm MISA Bamboo theo tài khoản cấp trên cấp để nộp báo cáo lên cho đơn vị cấp trên.

Đơn vị cấp trên sẽ nhận được báo cáo đơn vị xã/phường gửi lên.

Lưu ý: Tại phiên bản R2, Phòng tài chính mới nhận được báo cáo từ cấp xã/phường mà chưa xét duyệt/thẩm định được.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận