1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R2
 5. Khi gửi thông báo nộp báo cáo cho cấp dưới, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể gửi kèm theo tài liệu khác như công văn cho đơn vị cấp dưới

Khi gửi thông báo nộp báo cáo cho cấp dưới, chuyên viên đơn vị cấp trên có thể gửi kèm theo tài liệu khác như công văn cho đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên gửi thông báo nộp báo cáo cho cấp dưới thì có thể đính kèm được các tài liệu như: file báo cáo mẫu, văn bản, quyết định… để đơn vị cấp dưới nộp báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

 • Tại menu Xét duyệt/thẩm định, chọn tab Chưa nộp báo cáo.
 • Chọn đơn vị cần gửi thông báo nộp báo cáo.
 • Nhấn Yêu cầu nộp.

 • Nhập Thời hạn nộp báo cáo.
 • Nhập Nội dung yêu cầu.
 • Kéo thả tệp hoặc nhấn chuột vào khung để chọn tài liệu cần đính kèm.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo và các file đính kèm trên phần mềm MISA Mimosa.
Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận