1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R2
 5. Đơn vị dự toán cấp 2 xem kết quả xét duyệt/thẩm định, các biên bản, thông báo xét duyệt và các mẫu biểu kèm theo sau khi đơn vị dự toán cấp 1 xét duyệt báo cáo của đơn vị cấp 2 đó

Đơn vị dự toán cấp 2 xem kết quả xét duyệt/thẩm định, các biên bản, thông báo xét duyệt và các mẫu biểu kèm theo sau khi đơn vị dự toán cấp 1 xét duyệt báo cáo của đơn vị cấp 2 đó

1. Mục đích

Giúp các đơn vị dự toán cấp 2 xem được kết quả xét duyệt/thẩm định, các biên bản, thông báo xét duyệt và các mẫu biểu kèm theo sau khi đơn vị dự toán cấp 1 xét duyệt báo cáo của đơn vị cấp 2 đó.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, đã cho phép đơn vị cấp 1 xét duyệt đơn vị cấp 2 và thẩm định các đơn vị cấp 3 trực thuộc, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thành xét duyệt và tiếp tục tổng hợp.

Chưa đáp ứng:

 • Đơn vị cấp 2 xem kết quả xét duyệt/thẩm định, biên bản, thông báo, các mẫu biểu báo cáo 1a, 1b, 2a, 2c.
 • Đơn vị cấp 2 tiến hành xét duyệt/thẩm định lại, nộp lại báo cáo cho đơn vị cấp 1.
 • Trường hợp đơn vị cấp 2 xét duyệt lại báo cáo của đơn vị cấp 3 trực thuộc thì các biên bản, thông báo đã ra trước đó cũng cần sửa lại cho đúng.

– Kể từ phiên bản R2, đơn vị cấp 2 có thể xem được kết quả xét duyệt, thẩm định và các phụ lục, mẫu biểu đơn vị cấp 1 đã lập.

Ví dụ đơn vị cấp 2 Phòng giáo dục xem được kết quả xét duyệt/thẩm định và các phụ lục, mẫu biểu của đơn vị cấp 3 như sau:

Xem kết quả xét duyệt/thẩm định của đơn vị cấp 3 trực thuộc

 • Chọn menu Xét duyệt/thẩm định, chọn tab Đã hoàn thành.
 • Chọn đơn vị cấp 3 cần xem kết quả.

 • Kích đúp chuột để xem kết quả từng nội dung.

 • Đơn vị cấp 2 xem được kết quả xét duyệt thẩm định của đơn vị cấp 3 như sau:

In các mẫu biểu của đơn vị cấp 3 trực thuộc

 • Tại màn hình Xét duyệt, thẩm định đơn vị cấp 3 trực thuộc, nhấn vào biểu tượng xem để xem/in báo cáo.

 • Khai báo tham số báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý.

Xem biên bản/thông báo của đơn vị cấp 3 trực thuộc

 • Chọn menu Thông báo kết quả, chọn tab Đã lập biên bản để xem biên bản hoặc Đã lập thông báo để xem thông báo.
 • Chọn đơn vị cấp 3 cần xem biên bản/thông báo.

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận