1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. Đơn vị cấp trên khi lập biên bản, thông báo xét duyệt mong muốn ghi nhận chi tiết các nội dung số liệu xét duyệt dự toán giao trong năm, kinh phí đề nghị quyết toán

Đơn vị cấp trên khi lập biên bản, thông báo xét duyệt mong muốn ghi nhận chi tiết các nội dung số liệu xét duyệt dự toán giao trong năm, kinh phí đề nghị quyết toán

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên khi lập biên bản, thông báo xét duyệt thẩm định có thể ghi nhận chi tiết các nội dung số liệu xét duyệt dự toán giao trong năm, kinh phí đề nghị quyết toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm tự động lập biên bản, thông báo dựa vào số xét duyệt, thẩm định cho đơn vị đó và không cho phép người dùng sửa, chỉ được sửa đổi bổ sung ở các phần không phải là số liệu. Tuy nhiên, kế toán muốn chi tiết thêm cho các phần số liệu trong biên bản, thông báo để cụ thể hơn.

Ví dụ: nội dung Dự toán được giao trong năm, kế toán muốn chi tiết hơn về số liệu Dự toán giao đầu năm: theo quyết định, ngày, tháng, số tiền, nội dung; Dự toán bổ sung: quyết định, ngày tháng…

– Kể từ phiên bản R4, khi cấp trên lập biên bản thông báo xét duyệt, thẩm định, phần mềm cho phép anh/chị nhập chi tiết thuyết minh cho từng phần số liệu quyết toán.

I. Lập biên bản xét duyệt thẩm định

  • Vào menu Thông báo kết quả.
  • Chọn đơn vị cần lập biên bản, nhấn Lập biên bản.
  • Tại phần II. Nội dung xét duyệt (hoặc thẩm định)\2. Số liệu quyết toán, phần mềm bổ sung dòng để anh/chị nhập thuyết minh tương ứng với từng phần số liệu quyết toán.

I. Lập thông báo xét duyệt thẩm định

  • Vào menu Thông báo kết quả.
  • Chọn đơn vị cần lập thông báo, nhấn Lập thông báo.
  • Tại phần I. Phần số liệu\Số liệu quyết toán, phần mềm bổ sung dòng để anh/chị nhập thuyết minh tương ứng với từng phần số liệu quyết toán.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận