1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Bổ sung tiện ích kiểm tra đối chiếu B01/BSTT (nộp qua mimosa app)

Bổ sung tiện ích kiểm tra đối chiếu B01/BSTT (nộp qua mimosa app)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới biết được nguyên nhân nhập khẩu báo cáo B01/BSTT không thành công.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, khi nhập khẩu báo cáo B01/BSTT trên MISA Mimosa online, kế toán chỉ nhập số tiền vào tổng 60a, 60b mà không nhập các dòng chi tiết 60a.1, 60a.2, … hoặc chỉ tiêu cha không bằng các chỉ tiêu con cộng lại nên số liệu lên BCTC-TH bị sai lệch.

– Kể từ phiên bản R11, khi nhập khẩu báo cáo B01/BSTT trên MISA Mimosa online, phần mềm thông báo nhập khẩu không thành công để kế toán xem chi tiết nguyên nhân và biết cách nhập khẩu lại cho đúng.

Xem phim hướng dẫn tại đây (xem từ 3p20s):

Các bước thực hiện:

  • Khi nhập khẩu báo cáo B01/BSTT có số liệu không hợp lệ thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

  • Nhấn tại đây để tải file Kiểm tra kết quả nhập khẩu về máy.

=> Phần mềm chỉ ra nguyên nhân nhập khẩu không thành công, trong đó có những nguyên nhân như kế toán chỉ nhập dòng tổng mà không nhập số liệu của dòng con chi tiết hay tổng chỉ tiêu cha không bằng các chỉ tiêu con cộng lại.

  • Kế toán sửa lại file báo cáo B01/BSTT và nhập khẩu lại vào phần mềm.

Thao tác nhập khẩu báo cáo trên MISA Mimosa online mời xem tại đây.

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận