1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Bổ sung mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Bổ sung mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

1. Mục đích

Giúp đơn vị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch in được Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi đơn vị xét duyệt, thẩm định Kinh phí hoạt động_Phần tổng hợp của các đơn vị tổng hợp báo cáo thì in báo cáo như sau:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán\Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đơn vị – nguồn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

  • Chọn tham số báo cáo.

  • Tích chọn đơn vị cần in báo cáo.

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận