1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Tự động lấy lên thông tin về người đại diện giúp các đơn vị cấp trên lập các biên bản xét duyệt thẩm định nhanh hơn

Tự động lấy lên thông tin về người đại diện giúp các đơn vị cấp trên lập các biên bản xét duyệt thẩm định nhanh hơn

1. Mục đích

Phần mềm tự động lấy lên thông tin về người đại diện để giúp các đơn vị cấp trên lập biên bản xét duyệt thẩm định nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, mỗi lần lập biên bản xét duyệt thẩm định thì chuyên viên đơn vị cấp trên đều phải nhập mới hoàn toàn và phần mềm không lưu được thông tin về người đại diện qua các lần lập.

– Trước phiên bản R3, tại lần lập biên bản đầu tiên đơn vị sẽ nhập thông tin về người đại diện. Kể từ lần lập biên bản sau, phần mềm tự động lưu lại thông tin đã nhập trước đó và người dùng có thể sửa lại (nếu muốn).

  • Vào menu Thông báo kết quả.
  • Tại tab Chưa lập biên bản, nhấn vào chức năng Lập biên bản.
  • Nếu là lần đầu lập biên bản, chuyên viên đơn vị cấp trên nhập thông tin người đại diện.
  • Từ lần lập biên bản sau, chuyên viên đơn vị cấp trên không phải nhập lại nữa mà có thể sửa lại (nếu muốn).

Xem hướng dẫn chi tiết lập biên bản xét duyệt thẩm định tại đây.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận