1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Mẫu B03/BCQT của đơn vị cấp trên có thể tổng hợp số dự toán năm trước chuyển sang, giảm trong năm, chuyển sang năm sau chi tiết theo các nhiệm vụ chi của các đơn vị trực thuộc

Mẫu B03/BCQT của đơn vị cấp trên có thể tổng hợp số dự toán năm trước chuyển sang, giảm trong năm, chuyển sang năm sau chi tiết theo các nhiệm vụ chi của các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới nhập khẩu báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán có nội dung Số dự toán năm trước chuyển sang, giảm trong năm, chuyển sang năm sau chi tiết theo các nhiệm vụ chi để gửi cho cấp trên tổng hợp được thuyết minh chi tiết của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm đã tổng hợp được số tổng của báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán nhưng chưa thể hiện được nội dung chi tiết các chỉ tiêu đó cho đơn vị nào, gồm những nhiệm vụ chi tiết gì…

– Trước phiên bản R3, khi đơn vị cấp dưới nhập khẩu báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán trên MISA Mimosa, phần mềm bổ sung thêm 3 sheet nhập khẩu kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí giảm trong năm, kinh phí chuyển năm sau:

  • Vào menu Nộp báo cáo, nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán
  • Nhấn tại đây để tải về file mẫu.
  • Nhập Số dư kinh phí năm trước chuyển sang ở sheet 2. Tình hình sử dụng NSNN (1.1).

  • Nhập số Kinh phí giảm trong năm ở sheet 3. Tình hình sử dụng NSNN (1.2).

  • Nhập Số dư kinh phí chuyển năm sau ở sheet 4. Tình hình sử dụng NSNN (1.3).

  • Khai báo xong thì nhập khẩu vào phần mềm MISA Mimosa.

Xem thêm hướng dẫn nhập khẩu báo cáo từ phần mềm MISA Mimosa tại đây.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận