1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị cấp dưới muốn đính kèm tài liệu với dung lượng lớn trên phần mềm khi nộp báo cáo lên cấp trên

Đơn vị cấp dưới muốn đính kèm tài liệu với dung lượng lớn trên phần mềm khi nộp báo cáo lên cấp trên

1. Mục đích

Khi các đơn vị nộp báo cáo cho cấp trên cần đính kèm các file dung lượng lớn >2MB thì có thể đính kèm lên Google Drive ngay trên phần mềm MISA Mimosa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chỉ cho phép các đơn vị đính kèm các file có dung lượng tối đa là 2MB.

– Trước phiên bản R3, phần mềm giúp các đơn vị cấp dưới đính kèm được các file có dung lượng > 2MB lên Google Drive.

  • Đầu tiên, anh/chị upload file dung lượng lớn lên Google Drive trước.
  • Sau đó, thực hiện đính kèm file dung lượng lớn trên phần mềm.

Xem phim hướng dẫn chi tiết cách thức đính kèm file dung lượng lớn tại đây.

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận