1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC)

Đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC)

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp được báo cáo Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi cấp trên tổng hợp báo cáo sẽ tổng hợp được Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC).

  • Vào menu Tổng hợp.
  • Nhấn Tổng hợp báo cáo.
  • Phần mềm tổng hợp báo cáo trong đó có Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC).

  • Để in Biểu số 03 thì anh/chị kích đúp chuột vào Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách (TT 90/2018/TT-BTC).
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận