1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị cấp trên có thể chọn xét duyệt thẩm định lại ngay tại màn hình danh sách các đơn vị trực thuộc

Đơn vị cấp trên có thể chọn xét duyệt thẩm định lại ngay tại màn hình danh sách các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên có thể xét duyệt thẩm định lại nhanh tại màn hình danh sách các đơn vị trực thuộc .

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi cấp trên muốn xét duyệt, thẩm định lại cho cấp dưới thì phải click đúp chuột vào đơn vị đó, người dùng sẽ phải trải qua nhiều thao tác và không thuận tiện.

– Trước phiên bản R3, đơn vị cấp trên có thể xét duyệt, thẩm định lại ngay tại màn hình danh sách báo cáo các đơn vị trực thuộc.

Lưu ý: Đơn vị cấp trên chỉ xét duyệt thẩm định lại được nếu chưa tổng hợp báo cáo và gửi lên cho đơn vị cấp trên.

  • Vào menu Xét duyệt/thẩm định.
  • Chọn tab Đã hoàn thành.
  • Nhấn Xét duyệt/TĐ lại cho đơn vị cần xét duyệt, thẩm định lại.

  • Nhấn Đồng ý khi phần mềm hiển thị thông báo.

  • Sau đó thực hiện xét duyệt thẩm định lại cho cấp dưới. Xem hướng dẫn chi tiết cấp trên xét duyệt thẩm định cho cấp dưới tại đây.
  • Còn nếu đơn vị cấp trên đã tổng hợp báo cáo và gửi lên cho cấp trên rồi thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo và anh/chị không thể xét duyệt/thẩm định lại được nữa.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận