1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Kết xuất báo cáo ra nhiều định dạng như excel, word, pdf để có thể sử dụng số liệu cho mục đích phân tích, thống kê số liệu

Kết xuất báo cáo ra nhiều định dạng như excel, word, pdf để có thể sử dụng số liệu cho mục đích phân tích, thống kê số liệu

1. Mục đích

Giúp các đơn vị kết xuất báo cáo ra nhiều định dạng như excel, word, pdf để có thể sử dụng số liệu cho mục đích phân tích, thống kê số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, đơn vị xuất khẩu được các báo cáo ra file excel, word, pdf.

  • Tại các màn hình có thể in được báo cáo, kích đúp chuột vào báo cáo cần in.
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Xuất khẩu. Chọn xuất khẩu báo cáo ra các định dạng: Word, Excel, Pdf, Extend excel.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận