1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. Đơn vị chủ quản muốn xem số liệu tổng quan trên phần mềm gồm: Quỹ tài chính, số liệu về kết quả hoạt động, tình hình phí lệ phí và cho phép lọc theo nhóm đơn vị

Đơn vị chủ quản muốn xem số liệu tổng quan trên phần mềm gồm: Quỹ tài chính, số liệu về kết quả hoạt động, tình hình phí lệ phí và cho phép lọc theo nhóm đơn vị

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản muốn xem số liệu tổng quan trên phần mềm gồm: Quỹ tài chính, số liệu về kết quả hoạt động, tình hình phí lệ phí và cho phép lọc theo nhóm đơn vị

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Tổng quan để xem các biểu đồng thống kê về Quỹ tài chính, Kết quả hoạt động, Tình hình phí lệ phí.
Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận