1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. Bổ sung thêm các báo cáo phân tích số liệu quyết toán để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số liệu chênh lệch, giúp HTKH và triển khai kiểm tra báo cáo nhanh hơn

Bổ sung thêm các báo cáo phân tích số liệu quyết toán để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số liệu chênh lệch, giúp HTKH và triển khai kiểm tra báo cáo nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tra soát dữ liệu báo cáo để dễ dàng tìm ra số chênh lệch, nhanh chóng biết được chỉ tiêu sai là của đơn vị cấp dưới nào.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, sau khi lên báo cáo tổng hợp thì cấp trên có thể phát hiện ra 1 số chỉ tiêu báo cáo sai sót, chênh lệch. Tuy nhiên để tìm ra chênh lệch đó là do số liệu của đơn vị cấp dưới nào hay nguyên nhân sai ở đâu thì mất nhiều thời gian và cũng khó khăn.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung tính năng Tra soát dữ liệu, giúp cấp trên xuất khẩu nhanh được BCTC, BCQT của các đơn vị cấp dưới dưới dạng excel để hỗ trợ đối chiếu dữ liệu và thống kê dữ liệu được nhanh hơn cho nhiều mục đích khác nhau.

XEM PHIM GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG:

[MISA Lekima] Tính năng Tra soát dữ liệu của cấp trên from MISA JSC on Vimeo.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận