1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. Bổ sung thêm các báo cáo phân tích số liệu quyết toán để chuyên viên dễ dàng đối chiếu tìm ra số chênh lệch để kiểm tra báo cáo nhanh hơn