1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. Đơn vị cấp dưới lập báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách để nộp lên cấp trên

Đơn vị cấp dưới lập báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách để nộp lên cấp trên

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới lập báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách để nộp lên cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

 • Cấp dưới đăng nhập vào MISA Mimosa (https://mimosaapp.misa.vn), chọn Nhập khẩu.
 • Tích chọn báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách, nhấn Tiếp theo.
 • Chọn Chương.
 • Nhấn “tại đây” để tải về file mẫu.
 • Nhập số liệu cho từng sheet trên file excel vừa tải về.
 • Vào phần mềm, tải lên file đã khai báo đầy đủ dữ liệu, nhấn Tiếp theo.
 • Nhấn Đóng để kết thúc quá trình nhập khẩu.
 • Tích chọn các báo cáo cần nộp cấp trên, nhấn Nộp báo cáo.
Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận