1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R4
 5. Đơn vị cấp trên muốn đối chiếu số liệu nguyên giá, khấu hao/hao mòn giữa báo cáo tài chính tổng hợp đã lập và phần mềm QLTS

Đơn vị cấp trên muốn đối chiếu số liệu nguyên giá, khấu hao/hao mòn giữa báo cáo tài chính tổng hợp đã lập và phần mềm QLTS

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên đối chiếu số liệu nguyên giá, khấu hao/hao mòn giữa báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới với phần mềm QLTS.VN, báo cáo tổng hợp đã lập của đơn vị cấp trên với QLTS.VN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm MISA Lekima chưa có chức năng đối chiếu số liệu nguyên giá, khấu hao/hao mòn giữa báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới với phần mềm QLTS.VN, báo cáo tổng hợp đã lập của đơn vị cấp trên với QLTS.VN.

Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung Bảng dữ liệu đối chiếu với QLTS khi cấp trên Kiểm tra báo cáo khi xét duyệt thẩm định cho cấp dưới và đối chiếu báo cáo tổng hợp với sổ tài sản trên QLTS.

Cụ thể như sau:

 • Nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống, chọn Tùy chọn chung.
 • Tích chọn Đối chiếu số liệu Báo cáo tài chính với QLTS.VN. Nếu không tích chọn thì sẽ không hiển thị kết quả kiểm tra báo cáo với phần mềm QLTS.VN.

Đối chiếu báo cáo khi xét duyệt thẩm định cho đơn vị cấp dưới với Sổ tài sản trên QLTS

 • Cấp trên xét duyệt, thẩm định báo cáo của cấp dưới bằng cách chọn đơn vị.

 • Nhấn Kiểm tra báo cáo => Chương trình sẽ chỉ ra kết quả đối chiếu tại phần II. Kết quả đối chiếu với Sổ tài sản trên phần mềm QLTS.VN.

 • Nhấn Xuất khẩu để tải về file excel kết quả kiểm tra số liệu báo cáo.

Đối chiếu báo cáo TỔNG HỢP với Sổ tài sản trên QLTS

 • Đơn vị cấp trên sau khi tổng hợp báo cáo xem được Kết quả đối chiếu với Sổ tài sản trên QLTS.VN bằng cách nhấn Xem chi tiết.

 • Chương trình sẽ chỉ ra kết quả đối chiếu tại phần II. Kết quả đối chiếu với Sổ tài sản trên phần mềm QLTS.VN.

Cập nhật 22/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận