1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị cấp dưới trước khi nộp báo cáo cho đơn vị cấp trên cần đảm bảo báo cáo không phát sinh chênh lệch

Đơn vị cấp dưới trước khi nộp báo cáo cho đơn vị cấp trên cần đảm bảo báo cáo không phát sinh chênh lệch

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới trước khi nộp báo cáo cho cấp trên biết được các chỉ tiêu có hợp lệ hay không để đảm bảo báo cáo không phát sinh chênh lệch.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, khi cấp dưới nhập khẩu bộ báo cáo từ phần mềm MISA Mimosa, khi nhấn Nộp báo cáo nếu có chỉ tiêu không hợp lệ thì chương trình sẽ không cho phép nộp báo cáo lên cấp trên.

  • Trường hợp chưa nhập khẩu đầy đủ báo cáo tài chính, nhấn Nộp báo cáo => chương trình hiển thị thông báo để anh/chị biết.

Anh/chị nhập khẩu thêm các báo cáo tài chính cho đầy đủ.

  • Trường hợp nhập khẩu đầy đủ báo cáo rồi, nhấn Nộp báo cáo => chương trình sẽ hiển thị thông báo không nộp được báo cáo do có chỉ tiêu chưa hợp lệ.

    • Nhấn Xem kết quả để xem chi tiết các chỉ tiêu báo cáo không phù hợp.

    • Anh/chị sửa lại báo cáo và nhập khẩu lại.
Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận