1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R3
  5. Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt được số dự toán thu phí, lệ phí của các đơn vị cấp dưới

Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt được số dự toán thu phí, lệ phí của các đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị dự toán cấp dưới nhập được số dự toán thu phí, lệ phí để gửi lên cấp trên xét duyệt, thẩm định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chỉ lấy được số liệu quyết toán thu phí, lệ phí còn số dự toán mặc định bằng số quyết toán.

– Kể từ phiên bản R3, với các đơn vị dự toán cấp dưới có thể nhập khẩu báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán có thông tin về Dự toán thu phí, lệ phí trên phần mềm MISA Mimosa. Cụ thể như sau:

  • Vào menu Nộp báo cáo, nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.
  • Nhấn tại đây để tải về file mẫu.
  • Nhập số dự toán thu phí, lệ phí ở sheet 7. Tình hình thu phí, lệ phí (1).

  • Khai báo xong thì nhập khẩu vào phần mềm MISA Mimosa.

Xem thêm hướng dẫn nhập khẩu báo cáo từ phần mềm MISA Mimosa tại đây.

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận