1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. Bổ sung đối chiếu báo cáo tài chính theo TT 107 và TT 99

Bổ sung đối chiếu báo cáo tài chính theo TT 107 và TT 99

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp dưới trước khi nộp báo cáo lên cấp trên có thể kiểm tra được các chỉ tiêu báo cáo để đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo theo TT 107/2017/TT-BTC.

Đồng thời cấp trên kiểm tra báo cáo tài chính cấp dưới  theo TT 107 và báo cáo tài chính tổng hợp theo TT99.

2. Chi tiết thay đổi

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

– Cấp dưới kiểm tra báo cáo theo TT107 trên phần mềm MISA Mimosa online

  • Sau khi nhập khẩu bộ báo cáo vào phần mềm, nhấn Nộp báo cáo.

  • Nhấn Xem kết quả để phần mềm chỉ ra các chỉ tiêu báo cáo không hợp lệ.

– Cấp trên kiểm tra báo cáo theo TT107 trên màn hình Xét duyệt/thẩm định trên MISA Lekima

  • Chọn menu Xét duyệt, thẩm định. Nhấn Kiểm tra báo cáo.

  • Phần mềm chỉ ra các chỉ tiêu báo cáo không hợp lệ:

– Cấp trên kiểm tra báo cáo tổng hợp theo TT99 trên MISA Lekima

  • Chọn menu Tổng hợp.
  • Nhấn Tổng hợp báo cáo => chương trình sẽ hiển thị danh sách báo cáo và thông báo có chỉ tiêu sai lệch BCTC tổng hợp
Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận