1. Trang chủ
 2. Knowledge Base
 3. Tính năng mới
 4. R20
 5. Bổ sung các thông tin về người ký để thuận tiện khi in các báo cáo quyết toán, tài chính tổng hợp và các phụ biểu xét duyệt theo Thông tư 137

Bổ sung các thông tin về người ký để thuận tiện khi in các báo cáo quyết toán, tài chính tổng hợp và các phụ biểu xét duyệt theo Thông tư 137

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên bổ sung các thông tin về người ký để thuận tiện khi in các báo cáo quyết toán, tài chính tổng hợp và các phụ biểu xét duyệt theo Thông tư 137 trên phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Đăng nhập vào phần mềm MISA Lekima: https://lekimaapp.misa.vn/
 • Chọn biểu tượng Thiết lập.
 • Chọn Thiết lập chữ ký.

Phần mềm hiển thị màn hình Thiết lập chữ ký mặc định.

Phần Tùy chọn hiển thị chữ ký:

 • Tích chọn Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo.
 • Nhập lần lượt các thông tin Chức danh trong đơn vị, Tên người ký của Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Người lập báo cáo.

Phần Tùy chọn hiển thị ngày tháng trên chữ ký:

 • Tích chọn In theo ngày hệ thống hoặc Để trống.

Phần Tùy chọn hiển thị địa danh trên chữ ký:

 • Anh/chị chọn Để trống, Hiển thị Quận/Huyện, Hiển thị Tỉnh/Thành phố hoặc Tùy chọn.

 • Nhấn Lưu. 

 • Anh/chị tiến hành in báo cáo. Báo cáo đã hiển thị các cập nhật Thiết lập chữ ký của anh/chị.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận