1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Đơn vị cấp trên
  4. Xem tình hình quyết toán thu chi

Xem tình hình quyết toán thu chi

Giúp cho đơn vị cấp trên xem được tình hình quyết toán chi NSNN; thu phí, lệ phí; kết quả hoạt động dưới dạng biểu đồ trực quan dễ theo dõi.

  • Chọn menu Tổng quan để xem các biểu đồ chi tiết.

  • Nhấn vào biểu tượng được khoanh đỏ trên hình để xem chi tiết số liệu theo từng nguồn và đơn vị.

 

Cập nhật 12/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận